Biodiversiteit

In de samenleving staat het versterken van het groen volop in de belangstelling. Daarbij is met name de variatie in groen doorslaggevend. Hoe meer verschillende soorten planten, dieren, bomen en heesters, hoe groter de biodiversiteit.

Biodiversiteit zorgt tevens voor risicospreiding. Door niet te wedden op één of twee soorten, maar meer variatie in het groen aan te brengen, neemt de biodiversiteit toe.

Groenimpuls adviseert en stelt beplantingsplannen en adviezen op waarbij de biodiversiteit van een gebied als onderlegger dient.