Verplanten grote bomen

Bij het verplanten van grote bomen is het van groot belang vooraf de bovengrondse en ondergrondse factoren in beeld te brengen. Dat draagt in belangrijke mate bij aan het welslagen van de verplaatsing..

Als duidelijk is dat het verplanten van de boom kansrijk is, stelt Groenimpuls een plan van aanpak op. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde: Voorbereiding, inrichting nieuwe groeiplaats, transportroute en nazorg.