Plantadvies en nazorg

Zeker als elke m2 op de schop gaat, is het van belang voor het planten van nieuwe bomen de juiste keuzes te maken. Hierbij valt te denken aan zaken als sortimentskeuze, groeiplaatsinrichting en nazorg. Groenimpuls kan u bijstaan bij het maken van deze keuzes door middel van het opstellen van een plantadvies en een nazorgtraject.

Bij het nazorgtraject is het van belang verder te kijken dan alleen het planten van de boom. Ook daarna mag de aandacht niet verslappen. Groenimpuls kan tijdens de nazorgperiode de bomen monitoren op conditie en ontwikkeling.

Met name de watergiften zijn daarin zeer bepalend. Met behulp van de vochtspanningsmeter en vochtsensoren kan Groenimpuls op elk moment de vochthuishouding in de bodem in de gaten houden..