Groenimpuls

Per 1 augustus 2020 ben ik, Wiebe Tolman, Groenimpuls gestart, een in groen gespecialiseerd technisch adviesbureau met bomen als specialisatie in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Na jaren gewerkt te hebben bij Landschapsbeheer Friesland, Frisia Bergum, Groenservice Noord en Pius Floris Boomverzorging, ga ik als gecertificeerd European Tree Technician (ETT) mijn kennis en ervaring in Groenimpuls inzetten voor opdrachtgevers met het oog op noodzakelijke kwaliteitsverbetering.

Bij Groenimpuls kunt u terecht voor al uw groen- en boomtechnische vraagstukken. Specifiek richt het adviesbureau zich op boomtechnisch onderzoek en boomtechnisch toezicht.

European Tree Technician (ETT)

Een European Tree Technician (ETT) is een boomadviseur, onderzoeker, boombeheerder, coördinator en/of toezichthouder op het gebied van de realisatie van werkzaamheden aan en rondom bomen. De ETT’er is  verantwoordelijk voor het welzijn en behoud van de bomen en is daarbij beschikbaar als adviseur voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Certificaten:

  • European Tree Technician (ETT)
  • Boom Veiligheids Controleur (BVC)
  • Flora en Fauna niveau 3
  • VCA-VOL