Nader technisch onderzoek (NTO)

Zichtbare gebreken bij een boom kunnen aan het licht komen bij een eerste visuele keuring (VTA). Wanneer uit deze VTA controle blijkt dat er twijfels rijzen over de conditie en levensverwachting van de boom door de aanwezigheid van gebreken, kan er een Nader Technisch Onderzoek (NTO) volgen.

Groenimpuls bezit over de kennis en apparatuur om nader technisch onderzoeken uit te voeren:

  • Onderzoek met prikstok en houten hamer
  • Weerstandsmeting met een resitograaf
  • Trekproef, stabiliteit van de boom, windworp gevoeligheid
  • Picus tomograaf, mate van inrotting