Visual Tree Assesment (VTA)

Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat een deskundige een boom periodiek en op systematische wijze visueel inspecteert.

Indien er tijdens een boomveiligheidscontrole gebreken naar voren komen is actie geboden om de bijbehorende risico’s te beperken.