Uitvoeren bomenwacht te Zwolle

In samenwerking met Toppunt Boomverzorging is bij een nieuwbouwproject in Zwolle boomtechnisch toezicht uitgevoerd.

De werkzaamheden vinden deels plaats binnen de kroonprojectie van vijf populieren van rond 55 jaar. Groenimpuls verzorgt het boomtechnisch toezicht en ziet toe op het navolgen van de aanbevelingen genoemd in het boombeschermingsplan zodat de bomen duurzaam behouden kunnen blijven.

Project specificaties

Locatie:
Zwolle
Samenwerking:
Toppunt Boomverzorging
Neem contact op