Boomtoezicht

Tijdens werkzaamheden in de nabijheid van bomen houdt een boomtoezichthouder (Bomenwacht) toezicht op de bezigheden. Groenimpuls zet bomenwachten in om samen met de aannemer en de eigenaar tot een oplossing te komen die de boom zo weinig mogelijk schade berokkent.

De bomenwacht registreert zijn bevindingen in een graafregistratie. Daarin staan waarnemingen zoals aangetroffen boomwortels, eventuele schades (oude) en andere zaken die betrekking hebben tot het behoud van de bomen. Deze graafregistratie, ondersteund met beeldmateriaal, staat ter beschikking van de opdrachtgever en/of boomeigenaar.

De Bomenwacht werkt volgens het voor de start van de werkzaamheden opgesteld zogenoemd boombeschermingsplan.